Ev > Əsas Qabiliyyətlər > Bizim asanlaşdırıcılarımız

Bizim asanlaşdırıcılarımız


Reaksiyalar mövcuddur


Turşu xloridləri (Asilləşmə) Əlavə reaksiyalar Alkilləşmə
Amidasiya Ağcaqayın azaldılması Dehidrogenləşmə
Eterifikasiya Eliminasiyalar Epoksidləşmə
Grignard Reaksiyaları Halidasiya Hidrogenləşmə
Hidroliz Hidroksilləşmə Ketal
Litium-ammiak reaksiyası Oppenauer oksidləşmə Polimerləşmə reaksiyası


API istehsalı üçün əsas avadanlıqlar

Reaksiya reaktoru (-60-170) (Titan reaktoru, Polireaktor) Paslanmayan polad sentrifuqalar İkiqat konturlu vakuum quruducusu
Filtr ï¼Paslanmayan polad, Titan stickï¼ Kiloqram-satış qədər sütun xromatoqrafiya ayırma Mikronizator
HVAC sistemi Təmizlənmiş su sistemi Sıxılmış hava sistemi
Dondurulmuş duzlu suyun dövriyyə sistemi Vakuum sistemi Soyutma qülləsi
Azot avadanlığı Sirkulyasiya edən isti hava sobası Kondensator
Distillə sistemi (Membran, Vakuum, Yüksək çəkisi) Tripe (reaktor+sentrifuqa+qurutucu) Steril və təmiz sahə